• Barlok
  PIETRA: bianco carrara; FORMATO: quadrato; DIMENSIONE: 60x60;
  PIETRA: bianco carrara; FORMATO: quadrato
 • Barlok
  PIETRA: new smoke; FORMATO: rettangolare; DIMENSIONE: 30.5x60;
  PIETRA: new smoke; FORMATO: rettangolare
 • Barlok
  PIETRA: new smoke; FORMATO: rettangolare; DIMENSIONE: 30.5x60;
  PIETRA: new smoke; FORMATO: rettangolare
 • Barlok
  PIETRA: londongrey; PATINA: marron-asfalto; FORMATO: rettangolare; DIMENSIONE: 30.5x60;
  PIETRA: londongrey; PATINA: marron-asfalto
 • Barlok
  PIETRA: new smoke; PATINA: caffé-gloss; FORMATO: rettangolare; DIMENSIONE: 30.5x60;
  PIETRA: new smoke; PATINA: caffé-gloss
 • Barlok
  PIETRA: new smoke; PATINA: caffé-gloss; FORMATO: rettangolare; DIMENSIONE: 30.5x60;
  PIETRA: new smoke; PATINA: caffé-gloss

Barlok

Hedonism
Possibili scelte:

PIETRA: bianco carrara - blaze - bluebelge - cohiba - goya - liberty - londongrey - new smoke - savana - shade - travertino chiaro - travertino noce - vertigo

PATINA: caffé-gloss - marron-asfalto

FORMATO: quadrato, rettangolare

DIMENSIONE: 30.5x60 - 60x60 - 45x90