• Morrigan
  PIETRA: bianco carrara; FORMATO: rettangolare; DIMENSIONE: 30.5x60;
  PIETRA: bianco carrara; FORMATO: rettangolare
 • Morrigan
  PIETRA: bianco carrara; FORMATO: rettangolare; DIMENSIONE: 30.5x60;
  PIETRA: bianco carrara; FORMATO: rettangolare
 • Morrigan
  PIETRA: blaze; FORMATO: rettangolare; DIMENSIONE: 30.5x60;
  PIETRA: blaze; FORMATO: rettangolare

Morrigan

Hedonism
Possibili scelte:

PIETRA: bianco carrara - blaze - bluebelge - cohiba - goya - liberty - londongrey - new smoke - savana - shade - travertino chiaro - travertino noce - vertigo

FORMATO: quadrato, rettangolare

DIMENSIONE: 30.5x60 - 60x60