• Yoshi patch-n 3
    STONE: bianco carrara; FINISHING: waxed, piquet, natté; FORMAT: mosaic;
    STONE: bianco carrara; FINISHING: waxed, piquet, natté
  • Yoshi patch-n 4
    STONE: jacana; FINISHING: waxed, piquet, natté; FORMAT: mosaic;
    STONE: jacana; FINISHING: waxed, piquet, natté

Yoshi patch

Surfaces